Der noteres ikke på venteliste.
Interreseret i have - følg med på siden her
 

Flere billeder? 
tryk på overskriften for den enkelte have
 
Der er ingen haver til salg pt.
Der henvises til foreningens vedtægter vedr. havesalg/køb
 
Køber skal godkendes af bestyrelsen før salg/køb er gyldigt
 
Fast bopæl må ikke finde sted i haveforeningen,weekend og kortere ferieophold dog undtaget.
 
Der er bopælspligt i Bornholms Regionskommune.

§7 :Ved salg af haver skal foreningens købe/lejekontrakter anvendes, hvorfor formand eller kasserer underrettes før overdragelsen.
 
Sælgers mellemværende med foreningen, det være sig af økonomisk eller anden art, skal være afsluttet ved ejerskiftet.
 
Ved køb og salg henstiller bestyrelsen, at havepriserne holdes på et rimeligt niveau, så det ikke nærmer sig spekulation.
 -------------------------------------
 
Ved havesalg  betaler sælger kr. 500,- til dækning af administration, direkte til formand eller kasserer senest ved overdragelse af haven

 
Haveforeningen Fælleshåb | CVR: 32923445 | Fælleshåb 1, 3700 Rønne - Danmark | formand@hf-faelleshaab.dk