Vil du være lykkelig én dag, så drik dig fuld.
Vil du være lykkelig tre dage, så gift dig.
Vil du være lykkelig otte dage, så slagt et svin og spis det.
Vil du altid være lykkelig, så bliv gartner

Velkommen til Haveforeningen Fælleshåb

HF Fælleshåb er den eneste selvejende haveforening på Bornholm
 
Vores 100 haver er meget varieret i størrelse, fra blot 120 m2 og helt op til 1232 m2. Så der burde være mulighed for at opfylde alle havedrømme.
 
For at have en kolonihave i HF Fælleshåb skal man være bosiddende i Bornholms Regionskommune
 
 
I foreningen har vi intet krav om der skal dyrkes grøntsager, men området skal holdes frit for ukrudt, hække og veje skal passes. Har man hus på grunden skal dette naturligvis også fremstå velholdt. Ligeledes er det velset at deltage i fællesarbejde 2 gange årligt
 
 
Skal du have materialer leveret i din have skal du bede om de kommer med en lille bil, da vores veje er smalle og hækkene bliver lagt ned af store lastbiler. Eventuelle skader betales af den haveejer der har fået leveret materialer.
 

Aflæsning af vand d.10/10

Aflæsningen foretages den 10/10 for at få alle målere aflæst samtidig, så vi kan sammenligne forbruget med hovedmåleren.

Den enkelt haveejer aflæser selv sin måler og sender senest den 15/10 aflæsningen til:

bogholderi@hf-faelleshaab.dk eller SMS til 29679731.

Det er en god ide at se om din måler evt. skal graves fri for jord. Der skal være plads til en hånd under stophane, måler og forskruninger, Du kan samtidigt se om alt er tæt samt evt. lukke stophanen og frostsikre måleren.

Frostsikringen bør kun lægges ovenpå måleren.

Se evt. foreningen hjemmeside: https:/hf-faelleshaab.dk

Har du spørgsmål vedr. dette så kontaktes Tim på 29707432.

Bestyrelsen

Find os

 

 
 
 
 
 

Kontakt HF Fælleshåb

formand@hf-faelleshaab.dk

 
 
Som medlem af HF Fælleshåb kan du også være med i vores gruppe HF-Fælleshåb på Facebook, du skal blot anmode om medlemsskab af gruppen
 
 
 
 
Haveforeningen Fælleshåb | CVR: 32923445 | Fælleshåb 1, 3700 Rønne - Danmark | formand@hf-faelleshaab.dk